PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

Bước 1: Tiếp Nhận Thông Tin Khách Hàng
Bước 2: Tư Vấn Sản Phẩm & Quy Cách
Bước 3: Khảo Sát Báo Giá Với Khách Hàng
Bước 4: Ký Hợp Đồng Kinh Tế
Bước 5: Lên Đơn Hàng và Chuẩn Bị Vật Tư
Bước 6: Tiến hành lắp đặt Thi Công
Bước 7: Bàn Giao và Khách Hàng Nghiệp Thu
Bước 8: Bảo Hành Theo Quy Định Văn Bản Hợp Đồng Đã Ký

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.